Hő – és Füstelvezetés (HFR)

A Colt a hő-és füstelvezető rendszerek széles portfóliójával rendelkezik, a gépi és gravitációs elven működő rendszereken, és a füstszakaszoló függönyökön át az egészet átfogó vezérlésekig. A cégcsoport mindig is megoldásközpontú volt és a fejlesztések élvonalába helyezte önmagát saját kutatás, fejlesztési központtal. Folyamatosan arra törekszünk, hogy egyre korszerűbb megoldásokat kínáljunk a füst elvezetésének területén.

HFR rendszerek sajátosságai:

  • EN 12101 szerinti minősítés
  • Forró füstgázok, gőzök elvezetése
  • Füstmentes zónák létrehozása
  • Menekülési útvonalak átláthatóságának biztosítása
  • A hatékony működéshez szükséges frisslevegő utánpótlás biztosítása
  • Tűzoltók munkájának, biztonságának támogatása

A hatékony tűzvédelem soha nem korlátozódik egyetlen tevékenységre. Csak a pontosan kivitelezett és minden biztonsági előírást betartó HFR rendszer védi az embereket, eszközöket és a környezetet. A Colt számos megoldást kínál a hő-és füstelvezetésre a HFR rendszerek telepítésével.

Gravitációs hő-és füstelvezetés

Tűz esetén a gravitációs hő-és füstelvezető rendszerekkel tudjuk a felhalmozódott forró füstöt, levegőt elvezetni. A rendszer fontos eleme az átfogó biztonsági rendszernek. Vegyük példának, ha egy 10 000 nm-es csarnokban tűz üt ki, megfelelő hő és füstelvezetés nélkül az a csarnok is percek alatt megtelik füsttel. Ezt azért fontos kiemelni, mert valójában nem a tűz az elsődleges veszélyforrás, hanem a füst. A telepített HFR rendszerek biztosítják a gyors füstelvezetést.

A gravitációs hő-és füstelvezetés előnyei:

  • költséghatékony szellőzetés lehetősége
  • természetes fény beengedése a zárt térbe födémen, vagy oldalfalon keresztül

Elsősorban gyárakban, raktárcsarnokokban, bevásárlóközpontokban, irodaházakban és átriumokban használják.

Gépészeti hő-és füstelvezetés

Amikor a természetes hő-és füstelvezető rendszerek nem integrálhatóak egy épületbe (többszintes épületekben, pincékben, vagy épületek közbenső részein), akkor van szükség gépészeti hő-és füstelvezető rendszerekre. Ezek a rendszerek a hő-és füstelvezetést ventilátorokkal oldják meg. Ez kiemelten fontos attól függetlenül, hogy az elvezetés tetőn, falon vagy csatornarendszeren keresztül történik. Ezen rendszerek kielégítő működésének elengedhetetlen előfeltétele a frisslevegő bepótlásának megfelelő biztosítása. A hatékonyságuk hasonló a gravitációs hő-és füstlevezető rendszerhez.

A ventilátorokkal szemben különböző követelmények lehetnek, függetlenül az egyes tervezési kritériumoktól. Minimális követelmény: funkcionális időtartam 60 vagy 120 perc 200, 300, 400 °C hőmérsékleten. Megfelelnek az EN 12101-3 F 400 osztálynak (beleértve az F200 és az F300 osztályt is).

Frisslevegő bepótlás

Elengedhetetlen eleme egy jól működő füstelvezető rendszernek. A gravitációs rendszerek a nevükből adódóan csak akkor működhetnek megfelelően, amennyiben az épületen belül kialakult nyomáskülönbséget ki tudjuk egyenlíteni. Ehhez kellenek az elvezetési pontok (tetőben, vagy oldalfalban beépítve), de ha nem pótlom a kiengedett, elszívott levegőt, akkor nem működik a rendszer megfelelően.