Adatkezelési tájékoztató

Az Kingspan Light + Air Kft. (székhely: 1047 Budapest, Baross utca 99., cégjegyzékszám: 01-09-369894, adószám: 12037946-2-41, weboldal címe: http://colt-info.hu/, a továbbiakban: “Adatkezelő”) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel[1] összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

 

 1. Adatkezelés bemutatása

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: “Adatkezelési Tájékoztató”) többek között információt ad az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezelésekről, így különösen a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról, jogérvényesítési lehetőségekről, illetve az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az érintett (a továbbiakban: “Érintett”) az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

Az Adatkezelő hő- és füstelvezető megoldások, légkezelő rendszerek, hűtő-fűtő berendezések és árnyékolástechnikai rendszerek tervezésével és kiépítésével foglalkozik. Adatkezelő adatkezelési folyamatai a következők: az Adatkezelő hő- és füstelvezető megoldások, légkezelő rendszerek, hűtő-fűtő berendezések és árnyékolástechnikai rendszerek tervezésével és kiépítésével kapcsolatos szolgáltatásaira vonatkozó szerződések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés, Adatkezelő üzleti partnerei kapcsolattartói adataival kapcsolatos adatkezelés, az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartásra irányuló adatkezelés, az Adatkezelő toborzási, munkaerő-hiány betöltése céljával kapcsolatos adatkezelés, továbbá az Adatkezelő jogi kötelezettségei körében az általános bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Az Adatkezelő adatkezelésének könnyebb áttekintése céljából az alábbiakban összefoglaló táblázatokat tesz közzé az egyes adatkezelési folyamatokról.

Az Adatkezelő hő- és füstelvezető megoldások, légkezelő rendszerek, hűtő-fűtő berendezések és árnyékolástechnikai rendszerek tervezésével és kiépítésével kapcsolatos szolgáltatásaira vonatkozó szerződések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés összefoglalása
Adatkezelés célja Az Adatkezelő hő- és füstelvezető megoldások, légkezelő rendszerek, hűtő-fűtő berendezések és árnyékolástechnikai rendszerek tervezésével és kiépítésével kapcsolatos szolgáltatásaira vonatkozó szerződések teljesítése
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett neve; Érintett címe (város, irányítószám, utca, házszám); az Érintett e-mail címe; az Érintett telefonszáma
Adatkezelés időtartama A szerződéses szolgáltatás teljesítésének teljes időtartama és az azt követő általános polgári jogi igények érvényesíthetőségének ideje (öt év)
Adatfeldolgozók Kingspan Light + Air Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Baross utca 99.) adatfeldolgozás célja: számviteli szolgáltatás, könyvelés

 

Az Adatkezelő üzleti partnerei kapcsolattartói adataival kapcsolatos adatkezelés összefoglalása
Adatkezelés célja Az Adatkezelő hő- és füstelvezető megoldások, légkezelő rendszerek, hűtő-fűtő berendezések és árnyékolástechnikai rendszerek tervezésével és kiépítésével kapcsolatos szolgáltatásaira vonatkozó szerződések megkötése és teljesítése érdekében történő kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja Az Adatkezelő jogos érdeke (a szerződés megkötése vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelő munkavállalója fel tudja venni a kapcsolatot az üzleti partnerrel annak kapcsolattartóján keresztül)
Kezelt adatok köre Érintett neve; az Érintett e-mail címe; az Érintett telefonszáma
Adatkezelés időtartama A szerződéses szolgáltatás teljesítésének teljes időtartama és az azt követő általános polgári jogi igények érvényesíthetőségének ideje (öt év)

 

Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartásra irányuló adatkezelés összefoglalása
Adatkezelés célja Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; az Érintett címe, az Érintett telefonszáma; Érintett e-mail címe; az üzenet szövege
Adatkezelés időtartama Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt év
Adatfeldolgozók Build-Communication Marketing Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 117.), adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatás, weboldal üzemeltetése és kezelése

PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Németország), adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatás, weboldalhoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás

 

 

Adatkezelő toborzási, munkaerő-hiány betöltése céljával kapcsolatos adatkezelés összefoglalása
Adatkezelés célja Az Adatkezelőnél felmerülő munkaerő-hiány betöltése vagy az állásajánlatra jelentkező pályázatának elutasítása esetén, illetve a pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó tölti be, az ismételt kapcsolatfelvétel
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma; adott esetben; valamint az Érintett által az állásajánlatra jelentkezés céljából önéletrajzában rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok
Adatkezelés időtartama a)     Munkakör betöltéséig, vagy

b)     A pályázati elutasítása esetén, illetve a pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó tölti be, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából további kettő évig; vagy

c)     Az Érintett önéletrajzának Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat hiányában Adatkezelő részére történő megküldése esetén az Adatkezelő működésében jelentkező munkaerő-hiány megszüntetése érdekében, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából kettő évig

 

 

Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése célú adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelés célja Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése
Adatkezelés jogalapja Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
Kezelt adatok köre Könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok
Adatkezelés időtartama Az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtásával szorosan összefüggően a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, így az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat nyolc évig köteles megőrizni [Sztv. 169. § (2) bekezdés]
Adatfeldolgozók Essmann Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Baross utca 99. adatfeldolgozás célja: számviteli szolgáltatás, könyvelés

 

 1. Érintett

Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által Érintettek közé tartoznak

 • az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetesen személyek
 • az Adatkezelő részére kapcsolattartás céljából személyes adatokat megadó természetesen személyek
 • az Adatkezelő állásajánlataira jelentkezők, az Adatkezelő részére állásra jelentkezést beküldő természetes személyek
 1. A személyes adatok Adatkezelő általi megismerésének forrásai

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintettől

 • az Adatkezelő szolgáltatásaira vonatkozó szerződés megkötése, illetve ennek során kapcsolattartási adatok megadása;
 • az Adatkezelő honlapján kapcsolattartási adatok megadása;
 • az Adatkezelő részére állásra jelentkezés és/vagy önéletrajz megküldése vagy online feltöltése az adatkezelő honlapján;

során kapja meg.

 

 1. Adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama a fenti 1. pontban található táblázatokban részletesen bemutatásra kerültek.
 2. Adatfeldolgozás
  • Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, szerződött partnerei[2]részére átadja adatfeldolgozásra.
  • Az Adatkezelő szolgáltatásai teljesítése érdekében illetve ehhez kapcsolódóan szükségszerűen igénybe vett szerződött partnerei közé tartozó az alábbi adatfeldolgozók tartoznak (akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek):

 

Build-Communication Marketing Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 117.), adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatás, weboldal üzemeltetése és kezelése

 

PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Németország), adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatás, weboldalhoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás

 

Essmann Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Baross utca 99.) adatfeldolgozás célja: számviteli szolgáltatás, könyvelés

 

Az egyes adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó adatfeldolgozások részletei a fenti 1. pontban részletesen bemutatásra kerültek.

 

 1. Adattovábbítás harmadik országba

Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba.

 

 1. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak
  • Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.
  • Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz az Érintett magánszférájának védelme, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.
  • Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuálismódon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.
  • A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.
  • Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését, és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.
  • Adatkezelő biztosítja az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű tájékoztatását az adatvédelmi szabályokról. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.
  • Az Adatkezelő honlapjára látogató Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő részére hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap látogatottsági adatainak generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.  A hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem köti semmilyen olyan más adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett személye azonosítható lenne. A honlap látogatásával egyidejűleg jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítetteken túl egyéb sütik, illetve webbug-ok letöltésére nem kerül sor.
  • Az Adatkezelő részéről a kezelt adatok megismerésére jogosultak köre az adott adatkezelési célhoz igazodóan differenciált:
 • a szerződések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés során az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő pénzügyi és kereskedelmi munkakört betöltő munkatársai, illetve az ügyvezető;
 • az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartásra irányuló adatkezelés során az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő kereskedelmi munkakört betöltő munkatársai;
 • Adatkezelő toborzási, munkaerő-hiány betöltése céljával kapcsolatos adatkezelés során az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő pénzügyi és HR munkakört betöltő munkatársai, illetve az ügyvezető;
 • az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatok tekintetében a személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő pénzügyi munkakört betöltő munkavállalói.

 

 1. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek
  • Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az info@colt-info.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.
  • Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
 • arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;
 • az adatkezelés céljairól;
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.
  • Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].
  • Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát [GDPR 16. cikkhelyesbítéshez való jog].
  • Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.
  • Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
  • Az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben az Érintett valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  • Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 • Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].
 • Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).
 • Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.
 • A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál, és nem vonatkozik Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos fogyasztói jogok érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra.
 • Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: naih.hu.
 • Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet,és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 1. Sütik
  • Amikor meglátogatja az Adatkezelő honlapját, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél sütije”) továbbítódik, vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél sütije”).
  • A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az Érintett által elért szolgáltatás használatához.
  • Adatkezelői sütik alkalmazása, azaz a honlapon nyújtott szolgáltatásainak az Érintett igényeihez igazítása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
  • Érintett a sütik alkalmazásához adott hozzájárulását a honlapon az adott süti jelölő négyzetére kattintással adhatja meg. Az Érintett általi hozzájárulást nem igénylő sütikről Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatást nyújt.
  • A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:
 • Feltétlenül szükséges sütik
 • Funkció és teljesítmény sütik
 • Hozzájáruláson alapuló sütik
 • A honlap közvetlenül az alábbi sütiket használja
Süti neve Süti típusa Süti Szolgáltató Süti élettartama
PHPSESSID Feltétlenül szükséges süti colt-info.hu Session
 • Feltétlenül szükséges sütik

A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.  A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges. A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.

 

 • Funkció és teljesítmény sütik

A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az Érintett egyéb honlapokon való mozgását. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény sütik arra is szolgálnak, hogy

 • rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
 • rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a felhasználókat.

Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe automatikusan anonimizált, és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

A honlap youtube.com videómegosztó szolgáltató útján beágyazatott videó tartalmak megjelenítésére ad lehetőséget. A szolgáltató ezen tartalmak lejátszása és megjelenítése érdekében sütiket helyez el a honlapon, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy a honlap látogatója a megjelenített tartalmakat le tudja játszani, igénybe tudja venni.

 

 • Hozzájáruláson alapuló sütik

Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló reklámot készítsen. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.

 

Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett választási lehetőségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/hu/. A sütik beállítási lehetőségei a böngésző eszköztárától függően találhatóak meg (Internet Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt). Ezeken a linkeken állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén. A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve tehát bármikor visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.  Azok az Érintettek, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok az Érintettek, akik telepítették a letiltó böngésző bővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Amennyiben az Érintett Analytics webes tevékenységének letiltási szándéka esetén felkeresheti a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítheti a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

 • A sütik kezelése és törlése

Az Érintett a böngészőjét beállíthatja (Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy, hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről.  A sütik használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.

 

 • Google Analytics

A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét). A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

 

 • Adatkezelő hirdetéseinek külső szolgáltatók általi megjelenítése

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – így a Google is – megjelenítik különböző weboldalokon. Az Adatkezelő és a külső szolgáltatók, például a Google, saját sütiket (például a Google Analytics sütijeit) és harmadik féltől származó sütiket (például a DoubleClick sütiket) használnak együttesen a felhasználók által a webhelyen tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére. Ilyen sütik a honlapon is megtalálhatók, azonban ezek nem az Adatkezelő saját szolgáltatásához kapcsolódó sütik, azokra az adatkezelőnek nincs ráhatása.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések
 • Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el, illetve az Érintett által megadott e-mail címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse azt.
 • Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóságok, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 • Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
 • Ha az Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.

[1]A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete – általános adatvédelmi rendelet (GDPR); A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén

[2] Az Adatkezelő jogosult a szolgáltatás nyújtása során bármikor, egyoldalúan más adatfeldolgozókat igénybe venni.