Adatkezelő: Kingspan Light + Air Kft.
Telephely: 1047 Budapest, Baross u. 99.

Tel: +36 1 412 0660,
+36 1 329 7057

E-Mail: kla.essmann.hu@kingspan.com

Adószám: 12037946-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 369894

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk
Az Kingspan Light + Air Kft. saját és együttműködő partnerei, ügyfelei üzleti céljainak elérése érdekében folytatott tevékenységei során olyan aktivitásokat bonyolít (rendezvényeket, továbbképzéseket szervez, felméréséket, kutatásokat végez, promóciókat, nyereményjátékokat indít, szakmai újdonságokról tájékoztatást küld stb.), amelyek során gyűjti természetes és jogi személyek adatait, személyes adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám, munkahelyi adatok, számlázási adatok, Kamarai azonosítók stb.). Az adatgyűjtés módja online vagy offline regisztráció.
A személyes adatok kezelésére a regisztrációval adott felhatalmazás a Regisztráló a tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A kapcsolati oldalon végrehajtott regisztrációval a Regisztráló kijelenti, és kifejezett hozzájárulását adja, hogy az Kingspan Light + Air Kft., mint Adatkezelő, saját, és a vele együttműködő partnerei, ügyfelei üzleti céljait szolgáló aktivitások során a személyes adatait kezelje, valamint, hogy számára online hírlevelet, levelet, SMS-t küldjön.

 

Harmadik fél hozzáférése
A Regisztráló a rendszerünkben tárolt személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki. Harmadik félnek tekintjük az Kingspan Light + Air Kft. együttműködő partnereit, ügyfeleit. Harmadik fél a Regisztrálók számára szánt üzeneteit az Kingspan Light + Air Kft.-n keresztül, hírlevél, E-DM, levél, vagy SMS formájában juttathatja el, amelyről a Regisztráló a regisztrációja során tájékoztatást kap, és ahhoz hozzájárulását adja.

 

Személyes adatok kezelésének megszűnése
A Regisztráló bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő az adatait törölje, és semmiféle további információt számára ne küldjön. A Regisztráló az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a kla.essmann.hu@kingspan.com címen. A személyes adatok kezelésének megszüntetésére a fenti módokon jelzett kérés alapján az Adatkezelő a Regisztráló személyes adatait adatbázisából azonnal törli.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: (1) 391-1400 Telefax: (1) 391-1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu