• Legal Notice

Jogi tudnivalók

Felelősség korlátozása

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az információkat pontosan és hiánytalanul közöljük. A Coltnak nem áll módjában garantálni a website tartalmának pontosságát, hiánytalanságát vagy megfelelőségét, ezt nem is állítja vagy ígéri, a website tartalmában található esetleges hibákért vagy kihagyásokért nem vállal felelősséget.

A Colt fenntartja a jogot, hogy a website tartalmát bármikor megváltoztathassa.

Emailes figyelmeztetés és nyilatkozat

Ezen, a coltgroup.com domainről küldött email tartalma és esetleges csatolmányai bizalmasak, és tartalmazhatnak nem nyilvános információt is. Ez az email kizárólag a benne megnevezett címzett(ek)nek szól. Amennyiben hiba folytán jutott Önhöz ez az email, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket. Amennyiben Ön nem az üzenet megnevezett címzettje vagy nincs a címzett nevében történő fogadásra meghatalmazva, abban az esetben Ön ezt az emailt nem jogosult lemásolni, felhasználni vagy másnak továbbítani. Jelen közlés nem keletkeztet kötelező erejű szerződést, valamennyi elektronikus üzenet szerződés függvénye és önmagában nem tekinthető szerződéses megállapodásnak. Kötelező erővel bíró szerződés megkötésére csak papíralapú dokumentum aláírása révén kerül sor.

Bár a Colt valamennyi emailt és csatolmányt vírusellenőrzésnek veti alá, az email vagy bármely csatolmány megnyitása előtt a fogadó félnek is el kell végeznie saját ellenőrzését. A Colt az ebből eredő károkért vagy egyéb következményekért nem vállal felelősséget.

A Colttól és a Colt részére küldött emailek tartalmi ellenőrzésen is áteshetnek.

Együttműködését ezúton is köszönjük. 

Céginformáció

Colt Ventilation Limited
Unit 16 Ballywaltrim Business Centre
Bray, County Wicklow
Ír Köztársaság
Bejegyezve Írországban az 135159-es számon. Adószám: 487836 I. Székhely: Bray, Co. Wicklow.

 

 

Colt Group Limited
New Lane, Havant
Hampshire PO9 2LY
Anglia
Bejegyezve Angliában és Walesben a 905918-as cégjegyzékszámon. Adószám: GB 107 3481 87.

Colt International Limited
New Lane, Havant
Hampshire PO9 2LY
Anglia
Bejegyezve Angliában és Walesben az 1222993-as cégjegyzékszámon. Adószám: GB 107 3481 87.

Colt Service Limited
New Lane, Havant
Hampshire PO9 2LY
Bejegyezve Angliában és Walesben a 442015-ös cégjegyzékszámon. Adószám: GB 107 3481 87.

International Fire Technology Limited
New Lane, Havant
Hampshire PO9 2LY
Bejegyezve Angliában és Walesben a 2073110-es cégjegyzékszámon. Adószám: GB 107 3481 87.

Személyes adatok szabályzata

Bevezető
Jelen szabályzat részletesen szabályozza az általunk gyűjtött személyes adatok felhasználásának módjait. Jelen szabályzat kizárólag a Colt International website útján gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.

A személyes információk felhasználása
Azon személyes információk, amelyek a Colt International Limited website útján érkeznek a Colthoz, megkeresésekre adott válaszok és válaszlépések, valamint statisztikai elemzés céljából kerülnek felhasználásra.

Adatközlés harmadik fél számára
Harmadik fél számára az adatokat semmilyen körülmények között nem közöljük.

Sütik (cookies) használata
Bár a website a felhasználók és az általuk megtekintett oldalak azonosítására, valamint az oldalon töltött idő mérésére alkalmaz sütiket, ezek személyes adatok gyűjtése céljából nem kerülnek felhasználásra.

Ezeket a sütiket nem használjuk fel annak vizsgálatára, hogy a website-on töltött idő során milyen egyéb oldalakat látogattak meg vagy milyen internetes keresést végeztek el. A sütik révén gyűjtött információkat kizárólag statisztikai elemzés céljából használjuk fel, azok marketingcélokra nem használhatók.

Az Ön személyes adatainak frissítése és kiegészítése
Ha bármikor leellenőrizni, frissíteni vagy kiegészíteni kívánja a Colt számára megadott személyes adatait, kérjük, írjon egy emailt az info@coltgroup.com, vagy egy levelet a Colt International Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2LY, Anglia címre. Az ellenőrzésre, frissítésre vagy kiegészítésre a kérés beérkezésétől számított 40 munkanapon belül sor fog kerülni.

Harmadik fél oldalai
Jelen szabályzat nem irányadó harmadik fél olyan oldalára, amelyre jelen website-ról lehet esetlegesen továbblépni. Mielőtt harmadik fél oldalán megadná személyes adatait, javasoljuk, hogy ismerkedjen meg az ilyen adatokra ott irányadó szabályzattal.

Biztonság
Az Ön személyes adatait tűzfallal és egyéb eszközök alkalmazásával védjük illetéktelen személyek behatolása ellen.

Beleegyezés
Adatainak a Colt részére történő megadásával Ön beleegyezik abba, hogy az Önre vonatkozó személyes információkat jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően összegyűjtsük, tároljuk, feldolgozzuk és felhasználjuk.

Szellemi tulajdon
A website-on közölt bármely információ szabadon másolható, amennyiben nem áll kifejezett szerzői jogi védelem alatt.
Ennek ellentételezéseként mindössze azt kérjük, hogy a website-ról másolt bármely információ, fotó vagy kép forrásaként tüntessék fel a Coltot.
Amennyiben bármely fotón, grafikán vagy anyagon szerzői jogi védettségi jelzés látható, ezen anyagok lemásolásához be kell szerezni az eredeti forrás engedélyét.

Védjegyek
A Colt és a Colt logó a Colt Group bejegyzett védjegyei.

Google Analytics

A website használja a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webforgalom-elemző szolgáltatást. A Google Analytics „sütiket” („cookie”-kat), azaz szöveges fájlokat helyez el az Ön számítógépén az oldal használatának elemzése végett. A süti által arról generált információk, hogy Ön hogyan használta a website-ot (ideértve az Ön IP-címét is), a Google kiszolgálóira továbbítódnak tárolásra az Egyesült Államokba. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy a website használatát kiértékelje, a website üzemeltetőinek jelentéseket állítson össze a website-on tapasztalt aktivitásról és hogy a website-on tapasztalható aktivitással és az internet felhasználásával kapcsolatosan egyéb szolgáltatásokat nyújtson. Amennyiben a törvény ezt előírja, vagy ha az információkat a Google nevében harmadik személy dolgozza fel, a Google továbbíthatja ezeket az információkat harmadik személy részére. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét az általa tárolt semmilyen más adattal. Böngészője megfelelő beállításával letilthatja a sütik használatát, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a website valamennyi funkcióját. A website használatával beleegyezését adja ahhoz, hogy a Google a fenti módon és célokra feldolgozza az Önre vonatkozó adatokat.