Energiahatékonyság az ipari tetőkön is

Évről-évre egyre pozitívabb a megbízók és a kivitelezők hozzáállása az energiahatékonyság kérdéséhez és figyelembe veszik, hogy az ipari épületek hűtéséhez megrendelt technológia megfeleljen a 2010/31/EU IRÁNYELV bevezetőjének 25. pontjában előírt célnak.

Eszerint „megfelelő lehet a tetőfelszín evaporatív hűtése önmagában vagy a külső mikorklíma hőmérlege szempontjából semleges adiabatikus hűtésekkel rendszerbe építve”, így tehát „ garantáltan a környezet mikroklímájával együtt javítja az épületen belüli klimatikus viszonyokat és csökkenti az engergiafelhasználást”.

Ezeknek a direktíváknak messzemenőkig megfelelnek a Colt adiabatikus hűtési és szellőztetési rendszerei, melyek rugalmasan alkalmazkodnak az épület adottságaihoz és az abban végzett tevékenységhez.

Egyre több tanulmányban és ajánlásban jelenik meg az adabatikus hűtés és evaporatív tetőfűtés kifejezés, melynek nagy jelentősége van egyrészt a környezetvédelem, másrészt a vállalatok energiafelhasználásának csökkentése szempontjából, hogy értsék, az ilyen jellegű beruházások egyrészt hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a munkakörnyezetet, másrészt hosszú távon csökkentik a villanyszámlát, melyet az ipari létesítmények hűtése generál.

„ (Európa 2020 stratégia) … egyik kiemelt célkitűzéseként megerősítette az energiahatékonysági célkitűzést. … a Bizottsággal folytatott intenzív párbeszéd keretében a tagállamoknak nemzeti célkitűzéseket kell meghatározniuk és nemzeti reformprogramjaikban fel kell tüntetniük, milyen módon kívánják elérni azokat. Ez utóbbi, és csatlakozó EU-s előírások alapján is indokolt lenne az evaporatív tetőhűtés és a további innovatív hűtési módszerek – különösen az adiabatikus hűtések – független értékelése, és beépítésük az EU-s előírások szerint kötelező energetikai auditok rendszerébe.”